Asukoht:
Eesti 10112 Tallinn. Tartu mnt 80J sissepääs B
Helista Meile:

RYL kvaliteedistandard

Praegu kasutatakse Eestis enamikus ehituslepingutes viiteid Ryl-i ehitustööde kvaliteedinõuete käsiraamatutele, mis on välja töötatud ja rakendatud Soomes. RYL ehk” Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ” tõlgitakse soome keelest kui “Üldised nõuded ehitustööde kvaliteedile”. Need on enamasti tõlgitud Eesti keelde, neid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt vastavalt uutele tingimustele.

Nendes RYL-i teatmeteostes on vastavalt töö tüübile toodud erinevad kvaliteediklassid, lubatud tööde tolerantsid ja juhised nende mõõtmiseks. Eramajade ehitamisel on kõige levinum klass 2. klass. See on nn standardklass, mida rakendatakse elamu -, äri-ja büroohoonetele. RYL Class 2, et pindadel ei tohiks olla nähtavaid defekte, kui neid vaadata tavalises valguses ja risti 1,5 meetri kauguselt. See nõue kehtib Parketi, värvitud pindade ja plaatide kohta. Enne uue korteri ülevaatust tasub praeguses eluruumis pilku eemalt harjutada: seina 20 cm kauguselt kontrollides on lohud ja ebakorrapärasused palju märgatavamad kui 1,5 meetri kauguselt vaadates. Sama efekt kehtib ka valgustuse kohta-sein, mis näeb tavalises valguses täiesti sile välja, võib piki-või põikivalguses tunduda kare või laiguline. Parketi defekti peetakse oluliseks, kui see on normaalse valgustuse korral nähtav – üksikut defekti ei tohiks tavalise päevavalguse ja kunstliku valgustuse korral eristada, kui vaadata pinda risti 1,5 meetri kauguselt.

 

 

 

Lubatud kõrvalekalded RYL klassi 2 jaoks

  • Värvitud pindadel on lubatud +/- 4 mm viga, kui seda mõõdetakse 2-meetrise reegli abil.
  • Keraamiliste plaatide maksimaalne tolerants on + / -3 mm, kui neid mõõdetakse 2 – meetrise reegli abil (kui plaatide külg on ≥ 400 mm, võib tolerants olla + / – 2 mm).
  • Parketi maksimaalne lubatud tasasuse kõrvalekalle on + / – 3 mm, kui seda mõõdetakse kahemeetrise reegli abil.
  • Parketil võivad esineda maksimaalsed ebaühtlused 0,2 mm ja praod laiusega 0,2 mm.massiivsest puidust parketil on lubatud suured tolerantsid.
etEesti